Značka: minimálna sieť

pondelok, 10. december 2007, 11:00

Ak sa normy v zdravotníctve prijímajú nezodpovedne, bez analýzy možných dôsledkov a bez pochopenia širších súvislostí, stúpa neistota sektora a sťažuje sa plánovanie investícií. Príbeh nariadenia vlády o minimálnej sieti istotu sektora nezvýšil, práve naopak. Za jediný rok vývoja sa zmenil názor ministerstva na túto normu najmenej päť ráz, vždy zásadne. Nakoniec vláda schválila dokument, ktorý nie je možné dodržať.

streda, 31. október 2007, 12:15

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) zváži podanie na Ústavný súd SR pre vládne nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V nariadení sa ocitli len štátne zdravotnícke zariadenie, kým členmi ANS sú neštátne zariadenia. ANS má pochybnosti, či je nariadenie o sieti nemocníc v súlade s Ústavou SR a ďalšími právnymi normami upravujúcimi systém poskytovania zdravotnej starostlivosti.

štvrtok, 25. október 2007, 10:48

Vláda v stredu schválila zmenu nariadenia o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nariadenie stanovuje minimálnu sieť nemocníc pre zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, do ktorej bude patriť 34 štátnych zdravotníckych zariadení.

piatok, 21. september 2007, 12:16

Vláda v stredu prerušila rokovanie o verejnej minimálnej sieti nemocníc. O návrhu nariadenia by ministri mali na budúcotýždňovom zasadnutí. Minister Valentovič uviedol, že do návrhu siete všeobecných nemocníc sa dostali ďalšie tri zariadenia, ktoré v ňom pôvodne neboli. Ide o nemocnice v Snine, Revúcej a v Trstenej.

pondelok, 17. september 2007, 18:44

Ministerstvo zdravotníctva v pripomienkovom konaní odmietlo väčšinu návrhov na zaradenie ďalších nemocníc do návrhu verejnej minimálnej siete zdravotníckych zariadení. Do zoznamu pribudol na návrhy z pripomienkového konania iba bratislavský Onkologický ústav sv. Alžbety.

streda, 15. august 2007, 15:38

Analytici Health Policy Institute predstavili novinárom pripomienky k legislatívnym zmenám, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. HPI očakávalo, že po roku vládnutia bude predstavená vízia zdravotníctva – vo väčšine prípadov navrhované zmeny predstavujú iba údržbu platnej legislatívy. Formulácie nad rámec takejto údržby sú nejednoznačné a potenciálne zneužiteľné. Navrhované zmeny sú nekoncepčné, väčšinu z nich zrejme iniciovali pripomienky zo sektora, ktoré však neboli pred zapracovaním kriticky zhodnotené.

utorok, 31. júl 2007, 13:00

Keď na začiatku júna prezident Slovenskej lekárskej komory prof. Milan Dragula navštívil predsedu vlády Roberta Fica, odovzdal mu analýzu lôžkového fondu na Slovensku. Povedal, že ide o „najlepší materiál, aký videl”. Médiá tento dokument označili ako návrh na zrušenie dvadsiatich nemocníc, prezident komory však takúto interpretáciu považuje za skreslenú. O čom teda analýza vypovedá? Jej autorka MUDr. Mária VOLEKOVÁ udelila súhlas s publikovaním analýzy v našom newsletteri.

piatok, 27. júl 2007, 12:08

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh minimálnej siete lôžkových zariadení. Podľa Health Policy Institute je tento návrh - s výnimkou menného zoznamu 42 nemocníc - dobrým materiálom. Zoznam nemocníc s garantovanou zmluvou so zdravotnými poisťovňami navrhuje HPI z návrhu vypustiť.

štvrtok, 26. júl 2007, 11:55

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na pripomienkové konanie návrhy noviel piatich právnych predpisov. V zákone o poskytovateľoch navrhuje zastaviť transformáciu nemocníc, v zákone o zdravotnej starostlivosti upravuje písomný informovaný súhlas a rajonizáciu, v nariadení o minimálnej sieti vymenúva 42 nemocníc, ktoré majú mať automatický nárok na zmluvy s poisťovňami. Novela zákona o rozsahu zasahuje najmä do procesu kategorizácie, novela poistného zákona upravuje ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

pondelok, 30. apríl 2007, 16:00
Hoci slovenské zdravotníctvo potrebuje zásadnú redukciu svojich lôžkových kapacít, a priori nie každá redukcia je užitočná. Nesprávne naplánovaná a zle pripravená redukcia môže efektivitu systému ešte zhoršiť a prehĺbiť tak súčasné problémy, ktoré správa inak dobre popisuje. Návrh optimalizácie, ktorý vypracovalo ministerstvo zdravotníctva vykazuje také zásadné metodické chyby, ktoré znemožňuje jeho ďalšie použitie. Je potrebné zásadne prepracovať metodiku optimalizácie a zohľadniť v nej reálne proxy pre zdravotné potreby obyvateľstva.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia