Značka: minimálna sieť

sobota, 10. január 2009, 13:00

Aké bolo zdravotníctvo v roku 2008? Podľa 48 % verejnosti sa situácia v zdravotníctve od parlamentných volieb zhoršila, podľa 35 % sa nezmenila a iba podľa 15 % sa zlepšila. Vyplýva to z novembrového prieskumu Inštitútu pre verejné otázky.

sobota, 10. január 2009, 12:00

V posledný deň roka 2008 vyšlo nariadenie vlády, ktoré od Nového roku definuje minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jeho stručná charakteristika: redukcia normatívu pre lekárov prvého kontaktu u 20 % a zníženie motivácie nemocníc ku kvalite a efektivit. Filozofia nariadenia sa nezmenila: naďalej nepredstavuje nástroj na zabezpečenie dostupnosti pre pacientov, ale nástroj na manipuláciu s trhom poskytovateľov. Aj za cenu odchýlenia sa od vládneho programu.

štvrtok, 08. január 2009, 0:23

Od začiatku budúceho roka sa niektoré regionálne nemocnice ťažšie dostanú k zmluvám. Naopak pribudne niekoľko štátnych zariadení, ktoré budú mať zmluvy isté. Vláda totiž v stredu schválila nové nariadenie o verejnej minimálnej sieti. Koncept pevnej siete nemocníc, ktorý zdedil minister Raši, je pritom podľa Health Policy Institute zlý, nepovedie k lepšej dostupnosti ani k lepšej kvalite zdravotnej starostlivosti.

utorok, 25. november 2008, 2:15

Odborári a zamestnávatelia počas pondelkového rokovania Hospodárskej a sociálnej rady neodporučili prijať navrhované znenie nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Navrhovaná verejná minimálna sieť, najmä čo sa týka poskytovateľov koncovej siete, je definovaná len na poskytovateľov štátu a je pomerne dosť značne predimenzovaná," povedal Peter Ottinger z Asociácie nemocníc Slovenska.

nedeľa, 03. august 2008, 14:00

Článok kritizuje koncept pevnej siete z dôvodu mrhania vzácnymi zdrojmi v zdravotníctve na budovanie nových pracovísk, ktorých prínos ku kvalite je spochybniteľný a dokonca nezvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v najhoršie dostupných regiónoch.

pondelok, 07. júl 2008, 14:00

Je inkonzistentný a insitný.

pondelok, 07. júl 2008, 13:00

Zmyslom regulačného nástroja zvaného minimálna sieť je zabezpečiť fyzickú dostupnosť zdravotných služieb. Dostupnosť je jedným z čiastkových cieľov zdravotnej politiky (Hsiao, 2004), ktorým prispieva k rovnosti zdravotného systému. Ak je regulácia zvolená nesprávne, jej výsledkom môže byť i pravý opak zamýšľaného cieľa. Hoci s pôvodne dobrým úmyslom môže takýto zásah poškodiť práve tých, ktorých má ochraňovať.

pondelok, 07. júl 2008, 12:00

Autor prináša analýzu regulácie fyzickej dostupnosti v Slovenskej republike a mapuje nástroje na reguláciu dostupnosti v prípade jednotlivých foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pri každej forme poskytovania zdravotnej starostlivosti práca poukazuje na základné nedostatky a problémy, ktoré robia reguláciu dostupnosti nejasnou, nepresnou, komplikovaniu, duplicitnou alebo zbytočnou.

štvrtok, 19. jún 2008, 11:15

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh novej minimálnej siete poskytovateľov, a to ambulantnej i ústavnej starostlivosti. Návrh by mal nahradiť doterajšie nariadenie vlády č. 751/2004 Z.z. Termín na zaslanie pripomienok je 8. júla 2008.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia