Karol Morvay

nedeľa, 09. november 2008, 16:00

Krátko po tom, ako Štatistický úrad SR zverejnil celkom atraktívne čísla o vývoji HDP v druhom štvrťroku 2008, sa celkom oprávnene objavili úvahy o potrebe revízie prognóz pre rok 2009. So spomalením rastu HDP v rokoch 2008 a 2009 sa všeobecne počítalo. Ale dopady finančnej krízy nútia k zamysleniu, či doteraz odhadované spomalenie nie je stále príliš mierne.

nedeľa, 03. august 2008, 17:00

V regióne strednej a východnej Európy sa spomaľuje ekonomický rast a narastá miera inflácie. Toto zovšeobecnenie možno prijať na základe konsenzuálnej prognózy, ktorú pravidelne pripravuje spoločnosť Consensus Economics Inc. V prípade Slovenska je však prognóza relatívne priaznivá.

nedeľa, 03. august 2008, 15:00
  • Zrýchlil sa rast spotrebiteľských cien aj cien výrobcov
  • Mierne klesá podiel osôb v hmotnej núdzi
pondelok, 07. júl 2008, 16:00

V predchádzajúcom vydaní nášho mesačníka sme konštatovali pokračovanie silného ekonomického rastu v prvom štvrťroku, ale ešte bez znalosti detailov. Teraz už možno operovať s číslami a možno hodnotiť kvantitu aj kvalitu ekonomického rastu.

pondelok, 07. júl 2008, 15:00
  • Priemerná hrubá mesačná mzda v prvom štvrťroku dosiahla 20 443 Sk
  • Miera inflácie od januára do mája každým mesiacom stúpala
  • Údaje o miere nezamestnanosti a raste zamestnanosti v prvom štvrťroku sú veľmi priaznivé
pondelok, 16. jún 2008, 16:00

V odbornej verejnosti sa už dlhšiu dobu objavujú obavy z toho, že slovenská ekonomika stratí výhodu nízkych nákladov práce. Túto výhodu ekonomika postupne určite stratí (preto musia štruktúrne politiky podporiť iné faktory konkurencieschopnosti). Strata faktora konkurencieschopnosti v podobe nízkych nákladov práce však zatiaľ nie je realitou a ekonomika si zatiaľ podržala výhodu svojho „mzdového vankúša“.

pondelok, 16. jún 2008, 15:00
  • Rýchly odhad HDP za prvý štvrťrok 2007 prináša optimizmus
  • Klesanie miery nezamestnanosti trvá, hoci sa spomalilo
piatok, 09. máj 2008, 16:00

Extrémne silný ekonomický rast posunul Slovensko v rebríčku výkonnosti. OECD zverejnila údaje o HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (to je zaužívané meradlo pri porovnávaní ekonomickej výkonnosti krajín). Výkonnosť slovenskej ekonomiky priam skočila z úrovne 57 % priemernej výkonnosti štátov OECD (ale podobne aj štátov eurozóny) na 62 % v roku 2007. Nikdy predtým slovenská ekonomika nedosiahla taký značný posun za jeden rok.

piatok, 09. máj 2008, 15:00
  • V apríli OECD zverejnila jednu zo svojich základných štatistických publikácií OECD Factbook 2008
  • Pomer medzi vývozom a dovozom farmaceutických výrobkov je naďalej veľmi nepriaznivý.
piatok, 09. máj 2008, 12:00

Slovenská ekonomika v čisto kvantitatívnej rovine splnila konvergenčné kritériá pre prijatie eura. Znamená to, že číselné hodnoty piatich sledovaných parametrov (inflácia, dlhodobé úroky, verejný dlh, deficit verejných financií, výmenný kurz) sa dostali do stanoveného intervalu. Teraz musí slovenská ekonomika obstáť aj pri hodnotení v kvalitatívnej rovine.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia