Karol Morvay

utorok, 20. október 2009, 12:21
image-karol-morvay-100x80

Makroekonomická stabilizácia sa opäť stáva frekventovanou odbornou aj politickou témou. V tejto súvislosti predkladáme sériu analytických článkov zameraných na stabilizáciu ekonomiky a konsolidáciu verejných financií. Odborné a politické elity v SR by mali mať už bohaté skúsenosti so stabilizačnými programami. Ale každá z doterajších stabilizačných operácií prebiehala za zásadne odlišných okolností.

štvrtok, 30. júl 2009, 16:00

Kvôli relatívne rýchlemu rastu miezd v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci (a v rámci toho aj miezd lekárov) v období 2007-2008 sa zlepšila relatívna cena práce lekára pri porovnaní v rámci ekonomiky SR. a navyše, aj kvôli kurzovému vplyvu, narástla relatívna cena práce lekára aj v medzinárodnom porovnaní. Lekár v SR prestáva byť „chudobným kolegom“ lekára v Maďarsku alebo Česku. Dokonca pre maďarského lekára už začína byť lukratívne pracovať v SR.

piatok, 29. máj 2009, 16:00

Ešte v roku 2007 označil vtedajší minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič ako „reálne“ zvýšenie plátov lekárov do roku 2010 na trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve a u zdravotných sestier na 1,5 násobok . Tieto isté násobky sa objavili už skôr (spomínali sa napr. počas nátlakových akcií lekárov v apríli 2006) v rovine požiadaviek odborových organizácií . Vtedajšia opozícia a dnešná vládna koalícia si tieto násobky osvojila zrejme v záujme získania zdravotníkov medzi svojich spojencov. Dnes je však jasné, že sľuby ohľadne výšky miezd splnené nebudú.

sobota, 10. január 2009, 16:00

Štatistický úrad ponúkol údaje o trhu práce za tretí štvrťrok 2008. Ide o veľmi priaznivé hodnoty. Pravdepodobne však ide o posledné optimistické údaje pred plným prejavením sa ekonomickej recesie (tá sa prvýkrát odzrkadlí v údajoch za štvrtý kvartál, ešte výraznejšie potom v údajoch za rok 2009).

nedeľa, 09. november 2008, 16:00

Krátko po tom, ako Štatistický úrad SR zverejnil celkom atraktívne čísla o vývoji HDP v druhom štvrťroku 2008, sa celkom oprávnene objavili úvahy o potrebe revízie prognóz pre rok 2009. So spomalením rastu HDP v rokoch 2008 a 2009 sa všeobecne počítalo. Ale dopady finančnej krízy nútia k zamysleniu, či doteraz odhadované spomalenie nie je stále príliš mierne.

nedeľa, 03. august 2008, 17:00

V regióne strednej a východnej Európy sa spomaľuje ekonomický rast a narastá miera inflácie. Toto zovšeobecnenie možno prijať na základe konsenzuálnej prognózy, ktorú pravidelne pripravuje spoločnosť Consensus Economics Inc. V prípade Slovenska je však prognóza relatívne priaznivá.

nedeľa, 03. august 2008, 15:00
  • Zrýchlil sa rast spotrebiteľských cien aj cien výrobcov
  • Mierne klesá podiel osôb v hmotnej núdzi
pondelok, 07. júl 2008, 16:00

V predchádzajúcom vydaní nášho mesačníka sme konštatovali pokračovanie silného ekonomického rastu v prvom štvrťroku, ale ešte bez znalosti detailov. Teraz už možno operovať s číslami a možno hodnotiť kvantitu aj kvalitu ekonomického rastu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia