Karol Morvay

streda, 05. marec 2008, 15:00

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) zverejnil svoj tzv. rýchly odhad HDP za štvrtý štvrťrok 2007. Zverejnený výsledok pôsobí priam šokujúco. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2006 HDP reálne medziročne vzrástol o 14,1 % (v bežných cenách o 11,4 %).

štvrtok, 07. február 2008, 16:00

Slovenská ekonomika bude v roku 2008 podporená dobrou základňou pre dlhodobý rast, a pritom bude konfrontovaná s finálnou fázou príprav na prijatie spoločnej európskej meny a s dosahom sprísnených regulačných opatrení vlády.

štvrtok, 07. február 2008, 15:00
 • Rast cien priemyselných výrobcov vlani prudko spomalil
 • Evidovaná nezamestnanosť klesla o dva percentuálne body
pondelok, 07. január 2008, 16:00

Štatistický úrad SR pravidelne publikuje výsledky svojich súhrnných konjunkturálnych indexov, ktoré sú metodicky zosúladené s konjunkturálnymi indexami vykazovanými v rámci EÚ. Takéto indikátory zvyčajne dobre odrážajú stav očakávaní v ekonomike. Jeden z nich, index spotrebiteľskej dôvery, sa v poslednom období zachoval nezvyčajne: najprv sa vyvíjal až príliš pozitívne, následne až príliš negatívne.

pondelok, 07. január 2008, 15:00
 • Mzdy v zdravotníctve a sociálnej pomoci rástli najrýchlejšie zo všetkých odvetví. 
 • Obe miery nezamestnanosti klesajú, ale stále sú vzájomne vzdialené.
pondelok, 10. december 2007, 16:00

Domácnosti používajú disponibilný príjem na konečnú spotrebu a tvorbu úspor. A práve významný pokles podielu úspor a tým logicky rast podielu spotreby bol odrazom nárastu preferencie spotreby v uplynulých rokoch. Tendencia sa však otáča: sklon k úsporám (podiel úspor na príjme) znovu rastie.

pondelok, 10. december 2007, 15:00
 • Historicky najnižšia miera registrovanej nezamestnanosti
 • Napriek spomaleniu rastu produkcie bol rast HDP stále mimoriadne vysoký
pondelok, 10. december 2007, 13:00
 • Vývoj cien znovu vyvolal znepokojenie
 • Prijatý bol zákon o zavedení eura
streda, 11. júl 2007, 16:00

Hlavným odkazom vyplývajúcim zo zverejnených čísel je, že v období realizácie hospodárskych a sociálnych reforiem nedošlo k extenzívnemu rozšíreniu chudoby. Tým nie je vylúčené, že by sa nemohla prehĺbiť chudoba niektorých skupín, ktoré už aj tak chudobou ohrozené boli. Celkový podiel osôb ohrozených chudobou však mierne klesol.

streda, 11. júl 2007, 15:00
 • V prvom štvrťroku pribudol v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci fixný kapitál v objeme 1 114 mil. Sk
 • Výsledok hospodárenia nefinančných korporácií bol v prvom štvrťroku priaznivý
 • Priemerná mesačná mzda v hospodárstve dosiahla v prvom štvrťroku 18 511 Sk, čo znamená medziročný nominálny rast o 7,1 %

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia