Karol Morvay

pondelok, 07. júl 2008, 15:00
  • Priemerná hrubá mesačná mzda v prvom štvrťroku dosiahla 20 443 Sk
  • Miera inflácie od januára do mája každým mesiacom stúpala
  • Údaje o miere nezamestnanosti a raste zamestnanosti v prvom štvrťroku sú veľmi priaznivé
pondelok, 16. jún 2008, 16:00

V odbornej verejnosti sa už dlhšiu dobu objavujú obavy z toho, že slovenská ekonomika stratí výhodu nízkych nákladov práce. Túto výhodu ekonomika postupne určite stratí (preto musia štruktúrne politiky podporiť iné faktory konkurencieschopnosti). Strata faktora konkurencieschopnosti v podobe nízkych nákladov práce však zatiaľ nie je realitou a ekonomika si zatiaľ podržala výhodu svojho „mzdového vankúša“.

pondelok, 16. jún 2008, 15:00
  • Rýchly odhad HDP za prvý štvrťrok 2007 prináša optimizmus
  • Klesanie miery nezamestnanosti trvá, hoci sa spomalilo
piatok, 09. máj 2008, 16:00

Extrémne silný ekonomický rast posunul Slovensko v rebríčku výkonnosti. OECD zverejnila údaje o HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (to je zaužívané meradlo pri porovnávaní ekonomickej výkonnosti krajín). Výkonnosť slovenskej ekonomiky priam skočila z úrovne 57 % priemernej výkonnosti štátov OECD (ale podobne aj štátov eurozóny) na 62 % v roku 2007. Nikdy predtým slovenská ekonomika nedosiahla taký značný posun za jeden rok.

piatok, 09. máj 2008, 15:00
  • V apríli OECD zverejnila jednu zo svojich základných štatistických publikácií OECD Factbook 2008
  • Pomer medzi vývozom a dovozom farmaceutických výrobkov je naďalej veľmi nepriaznivý.
piatok, 09. máj 2008, 12:00

Slovenská ekonomika v čisto kvantitatívnej rovine splnila konvergenčné kritériá pre prijatie eura. Znamená to, že číselné hodnoty piatich sledovaných parametrov (inflácia, dlhodobé úroky, verejný dlh, deficit verejných financií, výmenný kurz) sa dostali do stanoveného intervalu. Teraz musí slovenská ekonomika obstáť aj pri hodnotení v kvalitatívnej rovine.

streda, 05. marec 2008, 15:00

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) zverejnil svoj tzv. rýchly odhad HDP za štvrtý štvrťrok 2007. Zverejnený výsledok pôsobí priam šokujúco. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2006 HDP reálne medziročne vzrástol o 14,1 % (v bežných cenách o 11,4 %).

štvrtok, 07. február 2008, 16:00

Slovenská ekonomika bude v roku 2008 podporená dobrou základňou pre dlhodobý rast, a pritom bude konfrontovaná s finálnou fázou príprav na prijatie spoločnej európskej meny a s dosahom sprísnených regulačných opatrení vlády.

štvrtok, 07. február 2008, 15:00
  • Rast cien priemyselných výrobcov vlani prudko spomalil
  • Evidovaná nezamestnanosť klesla o dva percentuálne body
pondelok, 07. január 2008, 16:00

Štatistický úrad SR pravidelne publikuje výsledky svojich súhrnných konjunkturálnych indexov, ktoré sú metodicky zosúladené s konjunkturálnymi indexami vykazovanými v rámci EÚ. Takéto indikátory zvyčajne dobre odrážajú stav očakávaní v ekonomike. Jeden z nich, index spotrebiteľskej dôvery, sa v poslednom období zachoval nezvyčajne: najprv sa vyvíjal až príliš pozitívne, následne až príliš negatívne.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia