Značka: ministerstvo zdravotníctva

štvrtok, 17. január 2008, 1:55

Ministerstvo zdravotníctva sa začína zaoberať neuzavretými zmluvami medzi nemocnicami združenými v Asociácii nemocníc Slovenska a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, v ktorej vykonáva akcionárske práva štátu. Minister Ivan Valentovič avizoval legislatívne zmeny, ktorými by nemocnice zaviazal povinnosťou uzatvárať zmluvy navrhované zdravotnými poisťovňami.

streda, 09. január 2008, 22:47

Viac ako 100 pracovníkov Detského kardiocentra sídliaceho na Kramároch sa dnes zúčastnilo na verejnom zhromaždení občanov proti myšlienke ministra zdravotníctva o zlúčení s Detskou fakultnou nemocnicou v Bratislave. Pred budovu Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej ulici ich protest prišlo podporiť aj niekoľko rodičov s deťmi.

utorok, 11. december 2007, 17:26

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR by mal medziročný nárast príjmov zdravotných poisťovní v roku 2008 dosiahnuť 15,6 %. V skutočnosti však bude nárast príjmov na úrovni približne 9,5 %. Ministerstvo tak nesprávnou interpretáciou čísel v rozpočte vyvoláva v poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prehnané očakávania nárastu objemu zdrojov.

streda, 05. december 2007, 18:26

Zavedenie degresívnej obchodnej prirážky v liekovej politike prinesie podľa ministerstva zdravotníctva v prvom roku úsporu 300 až 400 mil. Sk. Ako uviedla hovorkyňa MZ Silvia Balázsiková v ďalšom roku by mala úspora vzrásť na 700 až 800 mil. Sk. Slovenská lekárnická komora s návrhom nesúhlasí. Podľa člena jej prezídia Tomislava Juríka "by sa ministerstvo zdravotníctva malo pozrieť na iné oblasti, v ktorých sa zo systému vytrácajú celé miliardy korún."

streda, 03. október 2007, 12:10

Ministerstvo zdravotníctva vo svojej správe o vývoji zadlženosti vyvoláva dojem, že dlh zdravotníckych zariadení sa spomaľuje. V informácii pre vládu však zamlčuje dôležitú skutočnosť, že Sociálna poisťovňa voči nemocniciam nepredpisuje penále v plnej výške.

pondelok, 17. september 2007, 18:44

Ministerstvo zdravotníctva v pripomienkovom konaní odmietlo väčšinu návrhov na zaradenie ďalších nemocníc do návrhu verejnej minimálnej siete zdravotníckych zariadení. Do zoznamu pribudol na návrhy z pripomienkového konania iba bratislavský Onkologický ústav sv. Alžbety.

pondelok, 17. september 2007, 18:41

Ministerstvo zdravotníctva upustilo od zrušenia výhrady svedomia pre lekárov. Vyplýva to z výsledku pripomienkového konania k návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti. Podľa pôvodného návrhu ministerstva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemal mať možnosť odmietnuť poskytnúť starostlivosť, ak mu v tom bráni osobné presvedčenie. Toto ustanovenie využívali lekári, ktorí odmietali umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.

utorok, 14. august 2007, 14:55

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na pripomienkové konanie návrh na predaj viacerých budov, ktoré patria nemocniciam. Vláda ich musí schváliť ako výnimku z uznesenia zakazujúceho prevody a predaje štátneho majetku. Uznesenie schválila predchádzajúca vláda, nová ho nezrušila s tým, že sa majetku štátu nedotkne.

utorok, 31. júl 2007, 16:00

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič predložil v apríli tohto roku na rokovanie vlády „Správu o programe racionalizácie v systéme zdravotníctva SR“, ktorá sa okrem iného zaoberala výškou správnych výdavkov zdravotných poisťovní v roku 2006. Správne výdavky boli uvedené ako percentuálny podiel, z ministerského materiálu však nebolo jasné voči čomu sú správne výdavky porovnávané.

pondelok, 23. júl 2007, 13:42

Ministerstvo zdravotníctva SR uverejnilo na webovej stránke informáciu o personálnych zmenách v štátnom podniku Slovthermae, Slovenské liečebné kúpele. Z postu riaditeľa štátneho podniku bol odvolaný Ing. Ľubomír Erdziak. Jeho zastupovaním bol od 1. 7. 2007 poverený Ing. Milan Kamenský, CSc., MPH, dovtedajší zamestnanec Ministerstva zdravotníctva SR a spoluautor odbornou verejnosťou kritizovaného návrhu na redukciu siete lôžkových zariadení.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia