Značka: Tlačové správy

pondelok, 17. august 2009, 6:14

Zlúčením Apolla a Dôvery vznikne finančne robustná zdravotná poisťovňa s priestorom na úsporu prevádzkových nákladov, efektívnejší nákup zdravotnej starostlivosti a väčšiu pridanú hodnotu pre poistencov. Health Policy Institute predpokladá, že proces zlučovania Dôvery s Apollom neprinesie praktické problémy pre poistencov. Pôjde o technickú operáciu, pričom Penta už má skúsenosti so zlučovaním Dôvery so Sideriou.

pondelok, 13. júl 2009, 9:47

Health Policy Institute považuje zlúčenie VšZP a SZP za logický krok v čase hospodárskej krízy. Zlúčenie štátnych poisťovní ako jedno z protikrízových opatrení sme popísali už v publikácií Dopady krízy v marci 2009. Scenár zlúčenia VšZP a SZP bol zrejme urýchlený zmenou prerozdeľovacieho mechanizmu z 85,5 % na 95,0 % poistného od januára 2009, ktorý spôsobil čistý odliv 15 mil. EUR zo SZP do VšZP.

pondelok, 29. jún 2009, 15:00

Návrh poslanca J. Valockého na zmeny v lekárskej službe prvej pomoci považuje Health Policy Institute za neprijateľný z troch dôvodov:

  1. návrh obchádza pripomienkové konanie a neumožňuje tak diskusiu odbornej ani laickej verejnosti k rušeniu pohotovosti
  2. návrh plošne ruší nepretržitú dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti
  3. návrh zabezpečuje bezrizikové podnikanie centrálne vybraným firmám, pre ktoré budú všeobecní lekári povinne slúžiť na základe rozpisu samosprávneho kraja
pondelok, 08. december 2008, 14:39

Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou tvrdí, že si ZP Dôvera znížením svojho základného imania privlastnila peniaze občanov, ktoré mali byť učené na platby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Podľa definície, základné imanie tvorí úhrn zdrojov vložených do podniku jeho vlastníkmi. V prípade ZP Dôvera podľa HPI ide o zdroje akcionárov, nie o verejné zdroje, ktoré sa používajú na financovanie zdravotnej starostlivosti.

nedeľa, 09. november 2008, 15:00

K 30. 6. 2008 dosahoval dlh v štátnych zdravotníckych zariadeniach 5,9 mld. Sk (€196 mil.). Ministerstvo zdravotníctva predložilo v októbri návrh troch spôsobov oddlženia zdravotníctva, nevylučuje ani ich kombináciu:

  • návratná finančná výpomoc
  • vytvorenie agentúry pre riadenie dlhu MZ (alias Veriteľ II)
  • dotácia zo štátneho rozpočtu
nedeľa, 09. november 2008, 14:00

HPI víta návrh ministerstva vnútra na transformáciu nemocnice MV a súhlasí i s jeho ekonomickým odôvodnením. HPI odporúča ministerstvu zdravotníctva, aby z rovnakých dôvodov prešli procesom transformácie na akciové spoločnosti aj ostatné štátne zdravotnícke zariadenia (príspevkové organizácie).

nedeľa, 09. november 2008, 9:00

Podľa ministerstva financií (MF SR) dosiahne podiel zdrojov v zdravotníctve v nasledujúcich rokoch 6,7 % HDP. Podľa nášho názoru to bude 6,0 % HDP. Nesúlad v odhadoch je daný rozdielnou optikou nazerania na priame platby obyvateľstva. MF SR ich prognózuje výrazne vyššie ako HPI. Čo sa týka celkového objemu verejných zdrojov v zdravotníctve, panuje medzi návrhom rozpočtu MF SR a prognózou HPI vzácna zhoda.

sobota, 25. október 2008, 22:30

Health Policy Institute upozorňuje na zásadný nedostatok materiálu ministerstva zdravotníctva o oddlžení: chýba mu finančné krytie v budúcoročnom rozpočte. Z navrhovaných troch riešení sa len jedno týka oddlženia - agentúra pre riadenie dlhu MZ (Veriteľ II). Ďalšie dve z troch navrhovaných alternatív riešenia zadlženosti totiž v skutočnosti nie sú oddlžením.

streda, 15. október 2008, 13:52

HPI víta návrh ministerstva vnútra (MV SR) na transformáciu nemocnice MV SR na akciovú spoločnosť. HPI súhlasí, že to prispeje k ich efektívnemu fungovaniu, transparentnému hospodáreniu a zvýšeniu kvality v poskytovaní služieb. HPI odporúča ministerstvu zdravotníctva, aby z rovnakých dôvodov prešli procesom transformácie na akciové spoločnosti aj ostatné štátne zdravotnícke zariadenia - príspevkové organizácie.

streda, 15. október 2008, 13:42

Podľa HPI je zdravotná poisťovňa Union finančne zdravá a stabilná. Spomedzi všetkých poisťovní vykazuje najlepšiu celkovú likviditu ako aj najvyššiu mieru finančnej samostatnosti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia