Značka: Tlačové správy

pondelok, 02. júl 2012, 15:45

Predseda vlády Robert Fico v sobotu 30. júna 2012 v Slovenskom rozhlase pripustil, že štát by mohol odkúpiť podiely súkromných zdravotných poisťovní a vytvoriť tak systém jednej, štátnej zdravotnej poisťovne. Hodnotiť politické výroky o veľkej štátnej poisťovni je podľa Health Policy Institute zatiaľ predčasné.

piatok, 16. december 2011, 14:21

Zrušenie transformácie nemocníc sleduje Health Policy Institute so sklamaním. Finančná stabilizácia nemocníc, ich následná transformácia na akciové spoločnosti a DRG ako spravodlivejší platobný mechanizmus bola trojica opatrení, ktorých cieľom bolo zvýšiť efektívnosť fungovania štátnych nemocníc. 

štvrtok, 20. október 2011, 11:00

V nezávislom známkovaní získavali pôrodnice hodnotenie kvality svojich služieb, a to priamo od mamičiek, ktoré u nich rodili.  Mamičky dali najlepšie známky pôrodnici v Banskej Štiavnici, v Ružomberku a v Bardejove.

streda, 19. október 2011, 8:00

Health Policy Institute považuje za dôležité dokončiť tri rozbehnuté projekty v rezorte zdravotníctva – transformáciu nemocníc, zmenu prerozdelenia poistného medzi zdravotnými poisťovňami (PCG) a  zavedenie platby za diagnózu pre nemocnice (DRG).

utorok, 05. október 2010, 16:00

Nová vláda sa síce svojím programovým vyhlásením v zdravotníctve prihlásila k reforme zdravotníctva Rudolfa Zajaca z rokov 2002 – 2006, ale nedokázala prekročiť obavu zo súkromného vlastníctva v zdravotníctve.

štvrtok, 24. jún 2010, 13:05

Health Policy Institute (HPI) víta dohodu pravicových strán na programových tézach budúcej vlády. V oblasti zdravotníctva sa tieto tézy v mnohom prekrývajú s odporúčaniami HPI pre zdravotnú politiku ako aj s navrhovaným ideálnym „programovým vyhlásením reformnej vlády.“

streda, 19. máj 2010, 11:49

Analytici zdravotníckeho think tanku Health Policy Institute (HPI) hodnotili zdravotnú politiku končiaceho sa volebného obdobia. Podľa riaditeľa HPI Petra Pažitného boli uplynulé štyri roky v slovenskom zdravotníctve premárneným obdobím.

piatok, 26. február 2010, 19:31

Doplatky pacientov na lieky, hradené z verejného zdravotného poistenia, sa od roku 2005 zvýšili o 51 %. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

streda, 02. december 2009, 3:35

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci považujeme za formu mäkkého rozpočtového obmedzenia. Štátnym nemocniciam síce umožní krátkodobé nadýchnutie, avšak nie sú vytvorené žiadne systémové opatrenia, aby sa zadlžovanie nezvyšovalo.

piatok, 20. november 2009, 23:05

Health Policy Institute dlhodobo poukazuje na negatívne dopady zdravotníckej legislatívy prijímanej Ficovou vládou, ktorá poškodzuje podnikateľské prostredie a je namierená proti súkromným investorom v zdravotníctve. HPI preto víta stanovisko Európskej komisie a súhlasí so všetkými závermi EK, ktoré sa týkajú nesúladu slovenskej legislatívy so Zmluvou o EÚ v otázkach zákazu zisku, limitu prevádzkových nákladov a bezodplatnosti každého prevodu poistného kmeňa.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia