Vychádza každý štvrťrok
 
 
sobota, 21. jún 2008, 8:37

V reportáži TA3 o možnostiach úspory verejných zdrojov v rezorte zdravotníctva povedal analytik HPI Tomáš Szalay nesprávnu informáciu o liek Glivec. Potenciál na úsporu by použití referenčných cien tohto lieku v krajinách EÚ by nebol 300, ale rádovo 60 miliónov Sk.

pondelok, 16. jún 2008, 14:00

V časopise JAMA (Journal of American Medical Association) bol uverejnený článok o placebo efekte ceny lieku. 82 dobrovoľníkov bolo rozdelených do dvoch skupín, kde obe dostali tú istú tabletku s rôznou informáciou o cene. Jedna skupina bola inštruovaná, že tabletka stala 2,5 dolára a druhá, že tabletka má výpredajovú cenu 0,10 dolára. Následne boli vystavení bolestivým podnetom. Pri týchto podnetoch pacienti hodnotili stupeň bolesti. Skupina s vyššou cenou lieku bola schopná tolerovať oveľa vyššiu bolesť po podaní tej istej tabletky ako skupina so zlacnenou tabletkou.

piatok, 09. máj 2008, 14:00

Ministerstvo zdravotníctva deklaruje, že v minulom roku na liekoch ušetrilo 4,14 mld. Sk. 2,84 mld. Sk z tejto sumy spôsobilo zníženie DPH na lieky. V skutočnosti tak nedošlo k úspore, lieky len boli zaplatené z iných verejných zdrojov – deficitom v štátnom rozpočte.

pondelok, 05. máj 2008, 12:10

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo s účinnosťou od 1. 7. 2008 návrh cenového opatrenia, na základe ktorého budú plošne znížené ceny regulovaných liekov. Cieľom zníženia maximálnej ceny o 7,4 % je zníženie nárastu nákladov na lieky v druhom polroku 2008. Podľa výpočtov ministerstva by mohol objem ušetrených finančných prostriedkov predstavovať 900 miliónov slovenských korún.

piatok, 11. apríl 2008, 16:14

Tretie pokračovanie série Základné rámce zdravotnej politiky je prognózou na obdobie rokov 2008 – 2011. Základné rámce sa venujú vecnému hodnoteniu zdravotnej politiky a jej nástrojov na Slovensku.

Autori: P. Pažitný, K. Morvay, M. Gajdzica, A. Szalayová, T. Szalay, S. Frisová, L. Lenártová

Health Policy Institute, apríl 2008, 52 strán

pondelok, 10. december 2007, 9:00

Zavedenie degresívnej obchodnej prirážky na lieky sa plánovalo na Slovensku už viacero rokov, ale doteraz sa tento krok nevykonal. Degresívna obchodná prirážka zavádza spravodlivejšie ohodnotenie výkonov distribútorov a lekární a mení motivácie pre preferenciu drahých liekov.

streda, 05. december 2007, 18:26

Zavedenie degresívnej obchodnej prirážky v liekovej politike prinesie podľa ministerstva zdravotníctva v prvom roku úsporu 300 až 400 mil. Sk. Ako uviedla hovorkyňa MZ Silvia Balázsiková v ďalšom roku by mala úspora vzrásť na 700 až 800 mil. Sk. Slovenská lekárnická komora s návrhom nesúhlasí. Podľa člena jej prezídia Tomislava Juríka "by sa ministerstvo zdravotníctva malo pozrieť na iné oblasti, v ktorých sa zo systému vytrácajú celé miliardy korún."

štvrtok, 25. október 2007, 16:00

Podľa štúdie Medzinárodného menového fondu (autori Verhoeven, Gunnarson a Lugaresi), ktorá hodnotí zdravotný systém na Slovensku z pohľadu efektívnosti a reforiem, stále existuje priestor pre zvyšovanie finálnych cieľov bez zvyšovania objemu zdrojov. Nízka efektívnosť sa objavuje pri transformácií disponibilných vstupov na finálne ciele.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia