sobota, 09. november 2013, 15:00

Európska komisia začala konanie vo veci údajnej štátnej pomoci Slovenskej republiky pre Spoločnú zdravotnú poisťovňu a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. V rámci formálneho zisťovania [pdf] komisia vyzvala slovenské orgány ako aj tretie strany, aby predložili svoje pripomienky. Health Policy Institute na túto výzvu reagoval listom.

štvrtok, 07. november 2013, 23:00 a

Tento prehľadový článok popisuje organizáciu, financovanie a rôzne ukazovatele zdravotného systému v Srbsku. Popis srbského zdravotníctva spracovala naša stážistka Slavica Karajićič zo Srbskej republiky v anglickom jazyku.

štvrtok, 07. november 2013, 16:00

Tabuľku, ktorá sumarizuje verejné zdroje v zdravotníctve, budete v návrhu rozpočtu hľadať márne. Nie je tam. Ak by tam totiž bola, bolo by na prvý pohľad zrejmé, že ministerstvo financií ohaduje na rok 2014 nominálny pokles verejných zdrojov v zdravotníctve.

nedeľa, 03. november 2013, 12:00 a

Na akom princípe funguje zdravotníctvo v Kosove, ako je financované a aké zdroje využíva? Odpovede na tieto a mnoho iných otázok súvisiach s touto chodobnou európskou krajinou prináša tento stručný prehľad zdravotného systému v Kosove. 

nedeľa, 23. jún 2013, 13:37

Ceny liekov na Slovensku podliehajú tzv. externému referencovaniu – porovnaniu ceny lieku na Slovensku s cenou toho istého lieku v iných krajinách EÚ. Prehľady cien liekov v iných krajinách EÚ sú od decembra 2011 verejne dostupné (pod ID 4, 794 a 1872). Analýza skúma, nakoľko referencovanie ovplyvňuje cenovú úroveň liekov u nás.

piatok, 31. máj 2013, 10:30 , a

Vo viacerých členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sú poplatky za návštevu lekára a hospitalizáciu štandardnou súčasťou financovania zdravotného systému. Vo väčšine krajín sa ako hlavný dôvod uvádza snaha o dosiahnutiach vyššej efektivity sektoru a zníženie nákladov poskytovania zdravotnej starostlivosti.

piatok, 31. máj 2013, 10:30

Hlavní myšlenkou zavedení regulačních poplatků bylo zamezení plýtvání a nadužívání zdravotnických služeb. Dle tiskového prohlášení MZČR za první rok fungování se poplatky osvědčily a do českého zdravotnictví přinesly celkovou úsporu ve výši 10 miliard korun – pět miliard korun se vybralo na regulačních poplatcích a pět miliard představují úspory uvnitř systému.

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia