Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Analýzy

Najlepšie pôrodnice roku 2013

Do tretieho ročníka hodnotenia kvality pôrodníc Sprievodca pôrodnicami sa zapojilo 50 z 54 slovenských pôrodníc. Najlepšou pôrodnicou sa opäť stala pôrodnica v Trenčíne.

 
TAG CLOUD
lieky HPI Česko WIKI odkazy Zdravotná politika zdravotné poistenie VšZP legislatíva MPK zdravotné poisťovne nemocnice financovanie regulácia makro monitoring lekári ÚDZS tlačové správy ministerstvo zdravotníctva v médiách
TIP: Tag Cloud obsahuje zoznam najpoužívanejších tagov, pričom veľkosť fontu je priamo úmerná počtu použití konkrétneho tagu.

Výpočet dopadov zavedenia PCG v Českej republike

Cieľom tejto štúdie bolo vypočítať indexy rizika pre prerozdelenie poistných zdrojov v Českej republike s rozšírením prediktorov o PCG  a zároveň odhadnúť dopady jeho zavedenia na zdravotné poisťovne. Analýzu sme vypracovali pre českú Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Celú štúdiu si môžete stiahnuť v pdf, na tomto mieste prinášame jej zhrnutie.

Ochranný limit – nástroj finanční ochrany

Regulační poplatky ve zdravotnictví byly zavedeny na začátku roku 2008 s hlavním cílem zamezení plýtvání a nadužívání zdravotnických služeb. Zároveň jako nástroj finanční ochrany pacientů byl představen roční ochranný limit, který má za úkol chránit pacienty, kteří často navštěvují lékaře, před nadměrnými náklady.

Zrušení poplatků v nemocnici a jeho dopady

Od 1. ledna 2014 už nejsou pacienti v České republice povinni platit tzv. regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně péče lázeňské léčebně rehabilitační. Stokorunový poplatek musel být zrušen na základě nálezu Ústavního soudu z 20. června 2013. Zrušení regulačních poplatků v lůžkových zdravotnických zařízeních znamená pro zdravotnictví výpadek přibližně 2,1 mld. Kč za rok.

Ekonomika českého zdravotnictví 2014

Shrneme-li výše zmíněné údaje, můžeme předpokládat, že do zdravotnictví přiteče v tomto roce:

Veřejné zdravotní pojištění 234,9 mld. Kč
Soukromé výdaje domácností (15 %) 45,32 mld. Kč
Ostatní platby 21,9 mld. Kč
Celkem (7,8 % z předpokládaného HDP 2014) 302,15 mld. Kč

 

Prepoisťovanie 2013: historický úspech VšZP

ÚDZS v roku 2013 akceptoval 109 916 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Najviac poistencov získala Všeobecná zdravotná poisťovňa. Najviac stratil minuloročný víťaz prepoisťovania, Union ZP. Celkovo sa prepoistilo 2,1 % z celkového počtu poistencov, čo je 40%-ný medziročný pokles.

Volební programy vítězných stran v Česku

Za největší úspěch nedávných voleb do poslanecké sněmovny českého parlamentu lze považovat druhé místo volebního hnutí ANO (18,65 %). Naopak velkým nezdarem skončila strana ODS (7,72 %). Vítězná strana ČSSD, i přes své vítězství, není s výsledkem zcela spokojena.

Fact sheet: Kosovo, Srbsko a Slovensko

Na základe analytických článkov popisujúcich organizáciu, financovanie a rôzne ukazovatele zdravotného systému v SrbskuKosove sme vytvorili prehľadný fact sheet. Vďaka nemu môžeme vybrané ukazovatele týchto krajín rýchlejšie vzájomne porovnať. Pre lepšie porovnanie sme uviedli údaje aj za Slovenskú republiku.

HPI píše Európskej komisii

Európska komisia začala konanie vo veci údajnej štátnej pomoci Slovenskej republiky pre Spoločnú zdravotnú poisťovňu a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. V rámci formálneho zisťovania [pdf] komisia vyzvala slovenské orgány ako aj tretie strany, aby predložili svoje pripomienky. Health Policy Institute na túto výzvu reagoval listom.

Srbsko: prehľad zdravotného systému

Tento prehľadový článok popisuje organizáciu, financovanie a rôzne ukazovatele zdravotného systému v Srbsku. Popis srbského zdravotníctva spracovala naša stážistka Slavica Karajićič zo Srbskej republiky v anglickom jazyku.