streda, 04. marec 2009, 15:51

Finančná kríza sa už reálne dotýka aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Slovenská lekárnická komora (SLeK) potvrdila oneskorenie platieb zo strany štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). "Máme hlásenia z lekární vo viacerých regiónoch. Zatiaľ však nejde o alarmujúci stav, nakoľko meškania sa hýbu v rozsahu 10 až 20 dní nad rámec zákona," povedal člen prezídia komory Peter Stanko.

sobota, 10. január 2009, 12:00

V posledný deň roka 2008 vyšlo nariadenie vlády, ktoré od Nového roku definuje minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jeho stručná charakteristika: redukcia normatívu pre lekárov prvého kontaktu u 20 % a zníženie motivácie nemocníc ku kvalite a efektivit. Filozofia nariadenia sa nezmenila: naďalej nepredstavuje nástroj na zabezpečenie dostupnosti pre pacientov, ale nástroj na manipuláciu s trhom poskytovateľov. Aj za cenu odchýlenia sa od vládneho programu.

utorok, 12. august 2008, 13:42

Od apríla do júna tohto roku sa na Slovensku predalo do lekární 40,4 mil. balení liekov, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 1 %. V cenách výrobcov zodpovedá tento množstevný objem predajov sume 8 mld. Sk (265,6 mil. eur), ktorá v porovnaní s druhým štvrťrokom 2007 vzrástla o 12,3 %.

nedeľa, 03. august 2008, 8:00

Na článok Vladimíry Gromovej o konkurencii v lekárenstve zareagoval lekárnik Ondrej Sukeľ z Humenného. V konštruktívnej reakcii oponuje niektorým jej tvrdeniam. Diskusiu o budúcnosti lekárenstva považujeme v HPI za veľmi dôležitú a aj  budúcnosti jej budeme poskytovať priestor.

pondelok, 07. júl 2008, 13:00

Zmyslom regulačného nástroja zvaného minimálna sieť je zabezpečiť fyzickú dostupnosť zdravotných služieb. Dostupnosť je jedným z čiastkových cieľov zdravotnej politiky (Hsiao, 2004), ktorým prispieva k rovnosti zdravotného systému. Ak je regulácia zvolená nesprávne, jej výsledkom môže byť i pravý opak zamýšľaného cieľa. Hoci s pôvodne dobrým úmyslom môže takýto zásah poškodiť práve tých, ktorých má ochraňovať.

pondelok, 07. júl 2008, 10:00

Lekární pribúda. Liekov pribúda. Pacientov pribúda. Ale peňazí je akosi menej. Posledným konštatovaním som myslela najmä zisk z predaja liekov pripadajúci na jednu lekáreň. To je hlavným dôvodom, prečo v posledných rokoch majitelia lekární hľadajú spôsob ako získať viac zákazníkov. Aké sú možnosti?

sobota, 25. november 2006, 15:15

Na stretnutí Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok lekárnici upozornili, že pripravovaná znížená sadzba DPH na lieky by mala platiť zároveň s novou kategorizáciou liekov. Pri takomto masívnom preceňovaní musia je podľa lekárnikov potrebná kompletná inventúra. Sortiment lekární má pritom niekoľko stoviek položiek a môže sa stať, že inventúra bude trvať aj niekoľko dní, čo môže spôsobiť problémy pri zásobovaní liekmi, uvádza agentúra SITA.

pondelok, 17. apríl 2006, 12:34

Etický kódex lekárnika Slovenskej lekárnickej komory porušoval zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Najvyšší súd SR zamietol žalobu SLeK, ktorou sa snažila zvrátiť rozhodnutie Protimonopolného úradu SR z roku 2004.

piatok, 24. marec 2006, 13:00

Lieková politika je komplex opatrení, ktoré pri správnom použití a nastavení pomôže efektívne využívať vzácne solidárne zdroje. Patrí medzi ne i cenová regulácia, ktorej podmnožinou je regulácia cenovej prirážky za obchodný výkon. České ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo siahnuť po úprave lineárnej sadzby cenovej prirážky – znížením z 32 % na 29 %. Niežeby v českom systéme nebol priestor na zníženie výdavkov na lieky, prijaté opatrenie však nemôže zostať jedinou zmenou, inak sa problém rastúcich výdavkov na lieky nerieši, len odsúva.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia