Analýzy a komentáre

sobota, 18. február 2006, 17:00

Analýza porovnáva ceny a úhrady stovky najnákladnejších ATC skupín liečiv na Slovensku a v Českej republike.

sobota, 18. február 2006, 16:00

Zákon o zdravotnom poistení definuje vedľa verejného zdravotného poistenia aj individuálne zdravotné poistenie. Jeho pozícia je na Slovensku veľmi slabá, čo deklaruje aj ponuka komerčných poisťovní.

sobota, 18. február 2006, 15:00

Slobodné fórum predstavilo svoju koncepciu reformy zdravotníctva „Zdravotníctvo pre všetkých“. Nasledujúce riadky sú venované stručnému zhrnutiu tohto návrhu na ďalšiu fundamentálnu zmenu systému.

sobota, 18. február 2006, 14:00

Mierne predčasný koniec volebného obdobia vlády prichádza v období, keď sa podarilo do ekonomiky nainštalovať takmer celý vládou zamýšľaný balík reformných opatrení (s výnimkou podstatnejšej reformy vzdelávania). Tieto opatrenia zakladajú trvalú kvalitatívnu zmenu v ekonomike (pri vylúčení možnosti politicky motivovaného radikálneho zvrátenia), ktoré znamenajú stimul k ekonomickej aktivite a prínos k budúcej konkurencieschopnosti a udržateľnosti rozvoja.

sobota, 18. február 2006, 13:00
 • Deficit zahraničného obchodu sa medziročne výrazne prehĺbil
 • Januárový inflačný skok bol väčší ako vlani
 • Boom stavebníctva
 • 9,2%-ný rast maloobchodných tržieb
 • Regionálna mzdová diferenciácia sa ďalej prehlbuje
 • Pokračoval silný rast počtu podnikov
 • Najlepšie makroekonomické výsledky od začiatku ekonomickej transformácie
 • Reálny rast HDP až 7,5 %

sobota, 18. február 2006, 12:00

Súčasný minister zdravotníctva ČR v nedeľnej televíznej diskusii dňa 22. 1. 2006 na ČT1 povedal, že jeho cieľom je v priebehu 4 rokov zvýšiť zdroje v zdravotníctve zo 7 % na 9 % z HDP. Podľa kalkulácie Health Policy Institute takýto cieľ spôsobí zvýšenie odvodov z 13,5 na 19,4 %.

utorok, 03. január 2006, 17:00

Vyplýva to z posledného vyjadrenie Roberta Fica pre týždenník Extra plus, v ktorom konštatuje, že „do zdravotníctva nemôže prúdiť menej peňazí ako sedem percent z hrubého domáceho produktu.“

utorok, 03. január 2006, 16:00

Výrok predsedníčky Slobodného Fóra, že v budúcnosti bude presadzovať zrušenie poplatkov v zdravotníctve je síce politicky legitímny, ale ekonomicky nesprávny a môžeme ho zaradiť ku kategórií výrokov tzv. starej školy ekonómov zdravotníctva, ktorí v celej Európe bránili zavedeniu finančnej spoluúčasti výrokom: „Sme proti vyššej spoluúčasti, pretože tento nástroj pravdepodobne nezníži dopyt po zdravotnej starostlivosti. Ale v prípade, že by sa tento dopyt efektívne znížil prostredníctvom vyššej spoluúčasti, sme tiež proti tomuto nástroju, pretože dopyt sa efektívne znižuje.“

utorok, 03. január 2006, 15:00
 1. Ukazovatele výkonnosti: Ekonomický rast sa v treťom štvrťroku zrýchlil na 6,2 %
 2. Vývoj cenovej hladiny: V roku 2005 historicky najnižšia inflácia
 3. Socioekonomické ukazovatele: Zamestnanosť aj mzdy ťažia zo silného ekonomického rastu

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia